Kom i gång med imCMS
Såhär fungerar imCMS
Denna information vänder sig till dig som inte är bekant med imCMS. Skriv ut denna sida för att ha som stöd för att komma igång.
 1. Byt lösenord.
  Det allra första du ska göra är att byta lösenord på "admin". Det gör du enklast genom att trycka på länken "Logga in!". Ange sedan admin som användarnamn och lösenord och tryck på "Ändra". Byt ut användarnamnet och/eller lösenordet och spara.

 2. Knappraden vs Superadminmenyn.
  All administration av imCMS görs från Knappraden och från Superadminmenyn.

  När du är inloggad ser du en knapprad längst ner på sidan. Det är med denna knapprad du redigerar texter, bilder, skapar nya sidor, länkar etc. Med imCMS redigerar man där man är så du behöver inte gå till något speciellt administrativt gränssnitt för att t.ex. ändra texter på en sida.

  Att använda knappraden är enkelt. Vill du skriva in text på en sida, trycker du på "Text" och sen på det textfält du vill redigera. För att lägga in en bild trycker du på "Bild". För att skapa nya sidor och länkar trycker du på "Länk". Enkelt och snabbt!

  Om en användare ska ha en begränsad behörighet kan du ställa in rättigheterna så att användaren endast ser de knappar som han/hon får använda. De andra knapparna syns inte och kan därför varken fresta eller förvirra. Behörighetssystemet i imCMS är mycket utvecklat och möjliggör individuella inställningar på alla sidor.

  Längst till höger på knappraden finns en "Admin"-knapp. Den knappen ser endast den som har rollen Superadmin eller rollen Useradmin. I ditt nya system har användaren "Admin" rollen Superadmin. Superadmin kan också dela ut rollen Useradmin till en annan användare, som då får behörighet att administrerar vissa användare och roller, och som därför kan se "Admin" knappen.

  När du trycker på "Admin" öppnas Superadminmenyn i ett nytt fönster. Från den menyn administrerar du sånt som är generellt för hela systemet/sajten såsom t.ex. Avdelningar, Kategorier, Användare och Roller.

 3. Lägg in egna mallar (Superadminmenyn: Mallar).
  Det första du behöver göra är att skapa några mallar. Mallarna skrivs i vanlig HTML-kod och där du vill ha t.ex. ett redigerbart textfält lägger du in imCMS-koden (taggen) för textfält. On-line manual för taggar (engelska).

  Enklast är om du utgår från en befintlig HTML-sida och byter ut texter, bilder och länkar till imCMS-taggar. Mha JavaScript och JSP via API't går det att bygga väldigt avancerade mallar.

 4. Skapa roller (Superadminmenyn: Roller).
  Om du vill ge administratörer behörighet att hantera/uppdatera ditt system men inte vill ge dem full rättighet (Superadmin) behöver du skapa en eller flera roller. En roll är att betrakta som en grupp. Rollen knyter en eller flera användare till rättigheter på en eller flera sidor i systemet.

 5. Skapa användare (Superadminmenyn: Användare).
  Om flera än du själv ska administrera systemet skapar du egna användarkonton till dem. De får då en egen inloggning. Till detta användarkonto knyter du den eller de roller som administratören ska ha.

 6. Sätt rättigheter på sidorna (Knappraden: Rättigheter).
  På varje sida i systemet kan du mha knappen "Rättigheter" bestämma vem som ska få se sidan samt vem eller vilka som som får rätt att administrera den.

  När du skapar nya sidor ärvs bl.a. rättigheterna från sidan du står på till den nya sidan, så det är viktigt att tidigt ha funderat ut hur rättigheterna ska fördelas i systemet.

 7. Sätt egenskaper på sidorna (Knappraden: Dok. Info)
  Mha knappen Dok.Info kan du justera t.ex publiceringsdata, sökord, kategorier m.m. för en enskild sida.

 8. Att publicera.
  För att en sida ska synas måste den sättas i status "Publicering godkänd". Då publiceras sidan när datumet infaller.

 9. Om du vill ha hjälp med att komma igång, Köp support av oss här!


Avslutningsvis vill vi på imCode Partner AB önska dig lycka till och tacka dig för att du testar/använder imCMS.